Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego składa się z zespołu ludzi, których wyróżnia bardzo dobra znajomość swojej branży oraz kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu własnymi firmami.

Zarząd Oddziału:

Prezes Zarządu – Norbert Kardahs

Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, Kierownik Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Perkoz k/o Olsztynka
V-ce Prezes Zarządu – Wanda Kwiatkowska
Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Turystycznego Mazur-Pol i Ośrodka Wypoczynkowego Dolomity koło  Szczytna
Skarbnik – Wojciech Smieszek 
Członek Zarządu i współwłaściciel Biura Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K. w Olsztynie
Sekretarz – Janina Kadaj
V-ce Prezes p.o. PKS s.a. Biuro Warmia w Olsztynie
Członek Zarządu – Kamil Kopyść
Dyrektor Biura Podróży Mazury PTTK Sp.z o.o.
Członek Zarządu  – Andrzej Byliński               
Właściciel Przedsiębiorstwa Turystycznego Jędruś w Lidzbarku
 Członek Zarządu – Dariusz Marczyński
Właściciel Firmy Turystycznej Marczyński Travel w Olsztynie
Członek  Zarządu – Jerzy Banat
Właściciel Przedsiębiorstwa Turystycznego Wagabunda w Mikołajkach 
Członek Zarządu  – Iwona Grabia
Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Turystycznego „Glob” w Olsztynie

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

JAROSŁAW GRABIA – Dyrektor Przedsiębiorstwa Turystyczno-Usługowego Glob w Olsztynie

Członek Komisji Rewizyjnej 
PAULINA GIETKA-KLUCZEWICZ –Właścicielka Ośrodka Wypoczynkowego Elemis w Starych Jabłonkach

Członek Komisji Rewizyjnej 

ADAM JAWORSKI – Współwłaściciel Ośrodka Camping Tumiany