Paweł Niewiadomski ponownie prezesem Polskiej Izby Turystyki. Wyboru dokonano w czasie VI Walnego Zgromadzenia Izby, które odbyło się 13 maja b.r. w Łodzi. Równocześnie wybrano 5 członków nowej Rady Naczelnej PIT: J.Kondys-Sikorę, Pawła Bylińskiego, K. Góralczyka, A.Kuś i R. Cetnarskiego . Wybrano też 11 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu obrad ukonstytuowały się nowe władze izby. W skład Prezydium wszedł Prezes PIT Paweł Niewiadomski, Wiceprezesi: Grzegorz Chmielewski, Andrzej Kindler i Dariusz Wojtal oraz Skarbnik Jolanta Kondys-Sikora. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Danuta Skalska, Wiceprzewodniczącymi zaś: Andrzej Górski i Norbert Kardahs.

Zasłużeni działacze PIT zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Minister Dawid Lasek. Złotym Krzyżem zasługi wyróżniono Remigiusza Dróżdża, Brązowym Krzyżem Zasługi natomiast: Jerzego Banata, Cezarego Kasprowicza i Krzysztofa Markockiego.