Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

informujemy, że Biuro Podróży Neckermann Polska złożyło  w dniu dzisiejszym wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych w związku z niewypłacalnością biura. Bezpośrednim powodem tych działań jest ogłoszenie 23 września 2019 r. upadłości przez Thomasa Cooka, a w konsekwencji także ogłoszenie w dniu 25 września upadłości spółki Thomas Cook GMBH, właściciela 100% udziałów w Neckermann Polska.

W związku z tym zawieszona została wszelka działalność operacyjna związana ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych. Wszyscy klienci Neckermann Polska są objęci ochroną, wynikająca z gwarancji ubezpieczeniowych oraz przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Z poważaniem,

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki