25 lecie Polskiej Izby Turystyki, to wyjątkowy jubileusz. Z tej okazji Warmińsko – Mazurski Oddział PIT 15 stycznia 2016 roku, zebrał się w Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie. Obecni na uroczystości przedstawiciele organizacji, stanowią zespół ludzi dla których branża turystyczna, poza biznesem to – pasja. Dzięki ich współpracy i ciągłej konsolidacji na przestrzeni lat polska branża turystyczna osiągnęła europejski poziom

Jubileusz stał się okazją do rozmów i ważnych podsumowań. Na spotkaniu nie zabrakło członków seniorów. Możliwość przywołania wspomnień zrazu wprawiła uczestników w dobry nastrój. Wojciech Smieszek – Prezes Warmińsko–Mazurskiego Oddziału – otworzył spotkanie, witając zaproszonych gości oraz twórców
i aktualnych członków organizacji. Rangę obchodów jubileuszu podniosła obecność Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego oraz Dyrektor Departamentu Turystyki Doroty Zalewskiej. Zanim goście zabrali głos Prezes przypomniał historyczne fakty z działalności regionalnego oddziału, w tym datę 23 października 1992 roku, kiedy został powołany Oddział Warmińsko- Mazurski PIT z Andrzejem Dowgiałło, jako przewodniczącym.
Obecnym przypomniano jak hermetycznie prezentował się rynek hoteli i biur podróży końca lat osiemdziesiątych, jak dynamicznie zaczął się rozwijać po transformacji. Uwolnienie rynku i przekształcenia własnościowe uruchomiły machinę inwestycyjną. Na przełomie wieku coraz bardziej powszechny internet zmienił sposób komunikacji i informacji o produkcie, tym samym, stając się nowym, szerokim kanałem dystrybucyjnym. Dostępne w latach 2007-2013 środki unijne przełożyły się na niebagatelny dla branży zastrzyk finansowy. W samym Regionie wybudowano i zmodernizowano 134 obiekty. Wraz za tym ruszyła niespotykana na taką skalę promocja województwa w kraju i zagranicą. Dzięki kampaniom „Mazury Cud Natury” i „Cudownie” o naszych walorach i położeniu geograficznym, dowiedział się niemalże cały świat.
Obecny na jubileuszu Prezydent Piotr Grzymowicz wymienił sukcesy Olsztyna w zakresie realizacji służących zwiększeniu potencjału turystycznego miasta. Stolica Regionu, dziś może się pochwalić m.in. zagospodarowaniem jeziora Ukiel, jeziora Długiego, Parkiem Centralnym, Parkiem Podzamcze, infrastrukturą rekreacyjno-sportową, budową Muzeum Nowoczesności, modernizacją Planetarium oraz dużymi imprezami kulturalnymi: Olsztyn Green Festival, Jarmark Warmiński.
Inwestycją imponującą, aczkolwiek stanowiącą wyzwanie na tym etapie, jest Port Lotniczy w Szymanach. Obiekt ten spełni swoje zadanie, jeśli powstanie rozbudowana sieć połączeń lotniczych, pozwalająca turystom tanio i swobodnie przemieszczać się na Mazury. Reprezentująca Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Dorota Zalewska w miłych słowach odniosła się do dotychczasowej współpracy z PIT i jej perspektyw. Jak zaznaczył Prezes Smieszek, dalszy rozwój branży jest możliwy, jeśli władze będą generować środki na ciągłą promocję Regionu.
Polska Izba Turystyki zabiega na forum krajowym jak i międzynarodowym, by turystyka stanowiła istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. W tym zakresie współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi. Podsumowując spotkanie Prezes PIT Paweł Niewiadomski, podkreślił, iż władze na szczeblu centralnym wyrażają głęboką chęć współpracy z PIT. Ponadto zwrócił uwagę na wyjątkowe walory turystyczne Warmii i Mazur, życząc członkom oddziału dalszych sukcesów i przynajmniej kolejnych 25. lat działalności.