Walne: wybory władz i dyskusja o przyszłości oddziału

Uczestnicy spotkania w Starych Jabłonkach jednogłośnie zdecydowali, że Wojciech Smieszek po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PIT. Ustanowili również Zarząd i dyskutowali o planach rozwoju organizacji.

 

W dniach 18-19 marca 2016 w Hotelu Anders **** w Starych Jabłonkach odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Polskiej Izby Turystyki. Jego celem był, m.in. wybór nowych władz reprezentujących regionalne struktury.

W głosowaniu wzięły udział 24 na 32 uprawnione osoby. Jednogłośnie zadecydowały, że funkcję prezesa ponownie będzie pełnił Wojciech Smieszek, który na co dzień jest współwłaścicielem Biura Podróży Szarpie Travel. Tym samym będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku. Członkowie docenili jego dotychczasowe osiągnięcia oraz sposób kierowania organizacją. Otrzymał również gratulacje i podziękowania od obecnego na spotkaniu Pawła Niewiadomskiego, prezesa PIT.

Na tym nie koniec nominacji. Uczestnicy wybrali również 10-cio osobowy Zarząd. Znaleźli się w nim: Andrzej Dowgiałło, Krzysztof Markocki, Artur Kamiński, Janina Kadaj, Wanda Kwiatkowska, Jerzy Banat, Andrzej Byliński, Iwona Grabia, Norbert Kardahs i Dariusz Marczyński. Kolejnym punktem było wyłonienie Komisji Rewizyjnej w składzie: Jarosław Grabia, Iwona Pietrasiuk i Tomasz Kluczewicz.

Odbyła się też dyskusja o planach dotyczących przyszłości oddziału. Delegaci zwracali uwagę, że jego rozwój wymaga zwiększenia liczby członków reprezentujących oraz wspierających branżę turystyczną. Nie zabrakło też pomysłów dotyczących poprawy oraz konsekwentnego budowania wizerunku. Wśród nich, m.in. organizacja szkolenia na temat skutecznego marketingu internetowego, w tym roli i sposobów wykorzystania profili społecznościowych w promocji. Inną propozycją są coroczne wyjazdy do ważnych miejsc na turystycznej mapie Warmii i Mazur i spotkania z przedstawicielami urzędów i instytucji, które zarządzają tym obszarem. Uczestnicy zauważali, że konieczna jest też stała obecność w środkach masowego przekazu, utrzymywanie relacji z dziennikarzami, występowanie w roli ekspertów i udział w lokalnych projektach.

Goście postulowali także utworzenie wewnętrznego programu lojalnościowego dla członków oddziału. Wnioskowali, aby podczas każdej kadencji obywała się co najmniej jedna impreza merytoryczna, np. konferencja, dyskusja panelowa poświęcona turystyce w regionie oraz kwestiom, które są z tym związane.

W integracji podmiotów należących do Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PIT mają pomóc coroczne spotkania wigilijne lub noworoczne, na które będą zapraszani również członkowie-seniorzy oraz przynajmniej jeden w roku wyjazd zagraniczny, na którym można lepiej się poznać, wymienić pomysłami, zwiedzić nowe rejony i wypocząć w towarzystwie innych przedstawicieli branży.