To korzystne propozycje dla Członków Polskiej Izby Turystyki, umożliwiające nie tylko profesjonalną promocję Ich ofert na forum międzynarodowym (targi zagraniczne, konferencje, workshopy, prezentacje, study tour) i na największych targach turystycznych w Polsce, ale też przekazywanie wiedzy o najważniejszych trendach światowej turystyki, zmianach dotyczących prawa w UE oraz możliwościach pozyskania środków unijnych na rozwój i promocję polskiej turystyki.
Pakiet korzyści Członków PIT jest sukcesywnie rozbudowywany, doskonalony i modyfikowany z czynnym udziałem Firm działających na rzecz polskiego przemysłu turystycznego oraz dla podniesienia jakości i konkurencyjności Firm świadczących usługi w dziedzinie turystyki.regaty

Nasze propozycje to między innymi:
• Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Polsce i zagranicą (ECTAA);
• Tworzenie i realizacja projektów wspierających rozwój polskiej turystyki wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, samorządami, LOT, ROT ;
• Doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
• Szkolenia z zakresu najnowszych trendów światowej turystyki, promocji, rozwiązań prawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w nowych warunkach UE;
• Reprezentowanie interesów branży turystycznej w Komisjach Sejmowych oraz Parlamencie i Rządzie;
• Udział na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych polskich i zagranicznych;
• Kompleksowa informacja i promocja Firm zrzeszonych w PIT przy okazji międzynarodowych workshopów, konferencji, study tour oraz konkursów, których PIT jest organizatorem lub współorganizatorem;
• Bezpłatna powierzchnia z możliwością prezentacji oferty na targach TOUR GASTRO HOTEL 2007;
• Organizacja konferencji prasowych oraz seminariów z udziałem mediów dotyczących ważnych spraw polskiej turystyki;
• Opracowywanie ekspertyz i doradztwo dla Komisji Gospodarki oraz innych Komisji Sejmowych i Rządowych zajmujących się pośtajlandia11rednio lub bezpośrednio sprawami turystyki;
• Pomoc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych z krajami UE oraz innymi krajami otwierającymi się na turystykę;
• Organizacja study tour oraz workshopów z udziałem branży turystycznej innych krajów;
• Stała współpraca z mediami w zakresie promocji nowych produktów oraz działań PIT na rzecz rozwoju regionów i polskiego przemysłu turystycznego.

dołącz-