Członkowie Polskiej Izby Turystyki opiniują SZOOP W-M RPO 2014-2020

Jako Eksperci branży turystycznej w województwie Warmińsko – Mazurskim, zostaliśmy poproszeni o wyrażenie opinii na temat tworzonego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oddział Warmińsko – Mazurski Polskiej Izby Turystyki aktywnie bierze udział w tworzeniu tych zapisów celem rozwoju turystyki w regionie. Mamy zapewnienie, iż nasze działania są wspierane przez  Poseł Urszulę Pasławską.